Hur långt är du beredd att gå? Är du nu motiverad till utveckling på alla plan? Vill du framför allt sluta fundera och gå till handling? Då är theWORX ditt val. Det är vårt holistiska utvecklingsprogram för hållbar mental och fysisk hälsa. TheWORX är ett sex månaders långt träningsprogram för att optimera både dina mentala och fysiska muskler. För att gå från tanke till handling krävs det både en strategi och en tydlig målbild. Vi hjälper dig med planering, genomförande och coaching.

Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you do not belong.
~Mandy Hale

FÖRBEREDELSER

Du får fylla i en personlig hälsoprofilsanalys som sedan ligger till grund för en individuell plan för kost, fysisk och mental träning. Hälsoprofilsanalysen redogör för nuvarande kost- och träningsvanor, livs- och arbetssituation och mentala hälsa. Du kommer även att genomföra en EQi 2.0-analys och en Pussel DISC-analys som sedan ligger till grund för de olika utvecklingsstegen och gemensamma utvecklingsdagar.

Gemensamma utvecklingsdagar
3 x 3 dagar

Under theWORX utvecklingsdagar arbetar vi med olika mentala moduler och fysiska block. Vad de kan innehålla ser du BODY och MIND. Modulerna följer en väl genomtänkt struktur och är i workshop form så att deltagarna får maximal möjlighet till praktisk övning och träning i aktuellt utvecklingsområde. För den fysiska träningen samarbetar vi med ledande träningsprofiler inom yoga, funktionell träning och löpning. Träning är anpassad efter deltagarnas individuella förmåga och nivå. Det kommer också att ges tid för återhämtning och reflektion bortom vardagens normala rytm.

Individuell coaching

Du är ansvarig för din egen utveckling men genom stöttning av en coach ökar chanserna avsevärt till långsiktig förändring. Arbetet är framåtriktat och handlingskraftigt och coachen stöttar, utmanar och följer upp din individuella handlingsplan under hela sex månadersperioden och syftar till att uppnå din individuella målbild.

Individuellt anpassat tränings- och kostprogram

Utifrån din livssituation, förutsättningar och intressen får du ett anpassat program. Träningsprogrammet har både fysisk och mental träning på schemat. Det rekommenderade kostupplägget har tagits fram utifrån hälsoprofilsanalysen. I theWORX ingår även ett 6 månaders medlemskap på www.yogobe.com. (länk) Din coach kommer att sätta samman ett interaktivt program väl anpassat till dina behov. Du kommer också att få tillgång till Mindfulnesscenters interaktiva 8 veckors mindfulnessprogram.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.