MIND

Det är bara du som kan välja att ta ägandeskap över ditt liv, din situation och hur du vill må. Resan startar med att komma till insikt om vem du är, på riktigt. Det handlar om att lära känna dig själv, dina tankar, känslor, ditt beteende och dina drivkrafter. Varför känner jag så här? Hur ser mitt tankemönster ut? Var befinner jag mig i livet och vad har jag för behov? Och kanske det viktigaste av allt – vilken människa vill jag vara? Genom att förstå det kan du lättare komma till insikt om vad som motiverar och skapar mening för dig. Vi kallar det personligt ledarskap. Som du leder dig själv utvecklar du relationer med andra.

Vårt sätt att förhålla oss till både oss själva och andra samt vår förmåga att klara motgångar och utmaningar är avgörande för hur väl vi lyckas såväl privat som i arbetet. Det handlar om att stärka och utveckla dina emotionella förmågor. En väl utvecklad emotionell intelligens är nära sammankopplat med människors välbefinnande och prestation. Emotionellt intelligenta personer kommunicerar effektivt, bygger starka relationer och är förändringsbenägna. Det är attraktiva egenskaper på vilken arbetsplats som helst, och förmågor man gärna ser i ledarroller.

Våra utvecklingssteg

Relationen till dig själv

All utveckling som sker i våra yttre liv har en gång startat inom oss. Det innebär att stärka och utveckla relationen till dig själv genom att förstå och kunna uttrycka dig själv (tankar, kropp och känsla). Det skapar god självkänsla, självförtroende och förmåga att stå upp för dig själv. Att förstå vad som driver dig är ett starkt bidrag till att lättare kunna sätta meningsfulla intentioner och mål i arbetet och livet. Vi hjälps åt att utforska dina behov och vad som krävs för att du ska kunna nyttja dina talanger och din fulla potential.

Relation till andra

För att utveckla kvalitativa och effektiva relationer behöver du skapa medvetenhet om hur du påverkar och hanterar sociala relationer. I relationen till andra är kommunikation ett nyckelord. Genom att du lär dig mer hur du sänder och tar emot budskap, hur du tolkar andra och hur andra tolkar dig kan du bit för bit förbättra din kommunikation, ditt samspel med människor omkring det. Vi har alla har olika beteendestilar, men genom att öka medvetenheten om dig själv underlättar det både för dig själv och andra när ni kommunicerar. När man förstår sin beteende- och kommunikationsstil bidrar det till ett öppnare klimat, starkare relationer och minskade risker för missförstånd.

Ditt autentiska uttryck

Vi vill även att du ska bli medveten om vad du kan göra för att din omgivning ska uppfatta dig på som du vill. Ditt autentiska uttryck eller personliga varumärke om du så vill. Hur du ska komma igenom med ditt budskap handlar ganska lite om vad du faktiskt säger, utan mest om hur du säger det. Kroppen, språket, mimiken, intonationen, röstläget, ögonen, hållningen. Allt kommunicerar. Vi hjälper dig att hitta rätt.

Resilience – mental effektivitet

Att vara mentalt effektiv innebär en förmåga att hantera motgångar och ge utrymme för återhämtning. Hur du kan rusta dig inför livets olika skiften och stå stark även när det stormar, återhämta dig efter tuffare utmaningar och utveckla det du har när det flyter på. Påfrestningar, krav och ansvar kan öka prestationsförmågan. Men en överdriven anspänning under längre tid minskar både prestationskapaciteten och välbefinnandet. För att upprätthålla nivån mellan välbefinnande och prestation, måste vi medvetandegöra både vad som tar energi och vad som fyller på energitillgången.

Almost everything will work again if you unplug it for a few minutes

Tekniker och verktyg

Mental träning och mindfulness

Forskning visar att den viktigaste förmågan i både arbetet och i livet är att förstå och kunna hantera fokus. Mindfulness – medveten närvaro är ett verktyg som övar upp ditt fokus och närvaro. Det lär dig att lyssna på kroppens signaler, på tankar och känslor och lär dig styra och hantera tankar och uppmärksamhet. Genom att träna mindfulness kan du öva upp din förmåga att kunna fokusera längre perioder utan distraktion eller snabbare skifta ditt fokus. Genom att träna medveten närvaro lär du dig att handla medvetet och proaktivt istället för reaktivt. Du utvecklar en förmåga att med klarhet kunna prioritera, fatta beslut och att lägga energi på rätt saker. Du kommer också att utveckla ett lugn och en stabilitet även i mer utmanande situationer och känna när det är dags för återhämning.

Syftet och målet med både mental träning och mindfulness är att träna och och utveckla en förmåga att tycka om dig själv precis som du är, bli stärkt i dina val, öva upp din förmåga att fokusera på bilder, tankar och känslor som tar dig framåt. Helt enkelt att stärka dina mentala muskler som ger dig klarhet och insikt.

Emotionella förmågor - EQ-i 2.0 analys

Att vara emotionellt intelligent innebär att man har ett utvecklat sätt att förhålla oss till oss själva och till andra, samt en förmåga att klara utmaningar. Den emotionella förmågan går faktiskt att mäta. Det gör vi med hjälp av ett verktyg som heter EQ-i 2.0. Resultatet hjälper oss att skapa en individuell handlingsplan för att stärka och utveckla emotionella förmågor. 

Kommunikations- och beteendestil - Pussel DISC/morot kombinationsanalys

Pussel DISC/morot analys är en kommunikations- och motivationsanalys som beskriver olika kommunikations- och beteendestilar och dina drivkrafter. Din beteendestil och dina drivkrafter påverkar hur du förhåller dig till människor och uppgifter. DISC är uppbyggd och indelad i fyra färger som enkelt hjälper dig att kartlägga och förstå din egen stil och hur den påverkar andra

Yogobe – Pausa Smart

Vi har ett nära samarbete med Yogobe som är en kvalitativ digital destination för hållbar hälsa och träning med hjälp av ledande instruktörer. Yogobe erbjuder och skapar förutsättningar för regelbunden träning, yoga och mindfulness/meditation. Yogobe har även utvecklat ett speciellt anpassat koncept direkt anpassat till både invidier och företag – Pausa Smart som är ett verktyg som ger guidning via videor online till smarta pauser.

Mindfulnesscenter

Bodymind Works samarbetar med Mindfulnesscenter när det gäller renodlade, interaktiva Mindfulnessprogram.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.