På Bodymind Works tror vi att hela människan gör hela skillnaden. Att medarbetare och organisationer fungerar bäst om de delar mål och värderingar, och att man kan nå sin fulla potential i en tydlig organisation. Därför startar alltid vårt utvecklingsarbete med att tydliggöra organisationens riktning genom att säkerställa en relevant och kvalificerad omvärldsanalys. Utifrån de utvecklingsbehov som framkommer i omvärldsanalysens stöttar vi ledningen eller styrelsen att definiera vision, fastställa strategier och sätta relevanta mål.

En tydlig riktning och gemensamma mål är en förutsättning för att kunna arbeta med att utveckla och optimera potentialen hos organisationens ledare- och medarbetare. För att både prestera på topp och samtidigt bibehålla ett hållbart välbefinnande såväl mentalt som fysiskt. Det är en av anledningarna till varför vi gärna kallar vårt förhållningssätt holistiskt.

John Rune Nielsen är VD och strateg på Bodymind Works. Han har arbetat i ledande positioner på forskningsinstitutet RISE i 25 år, och med snart sagt varenda bransch i svenskt näringsliv. Han har en unik erfarenhet av strategi- och affärsutveckling för att hjälpa näringsliv och offentlig sektor att ligga i takt med framtidens trender och deras kunders behov. Han har en unik erfarenhet av att möta utvecklingsbehov i en allt mer tvärdisciplinär och gränsöverskridande omvärld.

Vi verkar inom

Organisationsutveckling - omvärlds- och strategiarbete
Ledar- och medarbetarutveckling
Interrimsuppdrag på managementnivå
Styrelseuppdrag

Kontakt

John Rune Nielsen
Tel 070-5948343
johnrune@bodymindworks.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.